Hvad er en Mandala?

Indra's net med Elefant
35x35 Gouache på indisk mandalapapir
2014

Indra's net med Elefant
35x35 Gouache på indisk mandalapapir
2014

Mandalaens oprindelse

Mandala betyder cirkel på sanskrit (gl. indisk sprog)  og er symbol på universets helhed og enhed.

Mandalaen i fysisk form er oprindelig et religiøst billede malet på stof eller formet i sand af budhistiske og hinduistiske munke. Billedet er bygget op over geometriske strukturer som cirkel og firkanter og bliver stadig brugt som et redskab til meditation. Den anvendes i Østen og fra midten af forrige århundrede også i Europa, da hippierne tog yogaen og budhismen med hjem. Den kommer oprindelig fra Tibet. 

I begyndelsen af 1900tallet bringer Carl Gustav Jung den med hjem til Europa og inddrager den i sin psykologi. Jung kalder mandalaen for en central arketype, som kommer fra det kollektivt ubevidste. Disse er begreber for menneskehedens fælles psykiske arvegods, som alle kulturer trækker på individuelt og i fællesskab f.eks i eventyr, skabelse af traditioner og også kunstnerisk udfoldelse. 

Anvendelse af den europæiske mandalaform (dvs anvendelsen af dens geometriske struktur uden den religiøse tilknytning) i dag:

Man kan male og tegne mandalaformer på et dagligdags afslapningsplan

  • For stressede vesteuropæere, er det at male og tegne i mandalaformen en måde at geare ned, finde ro og dermed komme i bedre kontakt med sig selv igen. 
  • Målet kan også bare være at genfinde sin egen kreativitet.
  • Som kunstner kan man bruge formen som inspiration.

Man kan også anvende formen i en større fordybelsesproces

  • I vestlig sammenhæng kan man også anvende udøvelsen af mandalamaling/-tegning til  personlig og/eller spirituel udvikling.
  • Sammen med forskellige mindfulnessredskaber kan man også bruge aktiviteten ad hoc til at finde løsninger på dagligdagens små eller større problemer.
  • Man kan  endelig også bruge den til at skabe klarhed i tider, hvor der skal tages store beslutninger.

Man kan også anvende arbejdet med gentagne malesessioner til terapi

  • Det er især Carl Gustav Jung og hans psykologiske retning/analytisk psykologi, der anvender mandalaarbejde som en terapeutisk proces 

Ved at fortsætte med at male i mandalaformen, vil dit eget sind vise vejen i den terapeutiske proces til at heale psyken - i en såkaldt individuationsproces - siger Jung. Målet er at blive eet med Selvet, dvs den man oprindelig er bestemt til at være.

Del siden