Tekst som frit må kopieres

Vejledning i brug - fra materialet Ord til inspiration/ 151 små kort

Ord til inspiration

151 små kort med ord og begreber

Billedkunstner og psykoterapeut

Hanne Marie Elmo Jensen

2020 

Vejledning i brug

(du kan også bruge vejledningen til andre former for kort)

Der er noget dragende over at trække kort. Vi er alle ivrige efter at blive mødt, genkendt og få en forklaring.

Vi leger derfor med det mystiske og immaterielle.

Der er flere måder at trække kort på:.

1. Man kan trække et kort til dagen og vejen.. 2. Man kan spørge til en bestemt situation eller til en given opgave.. 3. Man kan bruge dem i en spirituel proces med maling i mandalaform.

Hvorfra stammer ordene på kortene

De mange ord på kortene er taget fra den anerkendte menneskeskabte psykologi. Ordene er plukket fra:

  • Jungs 12 grundliggende arketypiske personlighedstyper,
  • Grundliggende arketyper fra bl.a. eventyr og myter,
  • De 7 grundfølelser som de bliver beskrevet i NLP og Enneagrammet
  • Mit kortsæt Englekort, som oprindelig var en del af et spil kaldet The Transformation Game fra Findhorn Foundation i Skotland.

De henviser til vores indre liv, når vi agerer og reagerer på omverdenen og os selv. Således vil de tolket ud fra Jung aktivere de arketypiske matricer i psyken. På den måde får vi hjælp fra vore egne medfødte indre ressourcer til vores individuation (personlig udvikling).

Arketyperer nedarvede grundmønstre, som viser hen tilen universel symbolik for noget dybere og en esoterisk viden f.eks. Vismanden og Den store Moder samt eventyr og myter. Vi kender også de arketypiske personer og fortællemønstre fra vore drømme. Der har de ofte som formål at bringe drømmeren i kontakt med livsopgaven (den rette brug af vore medfødte særlige evner og talenter). Disse mønstres fulde forståelse hører til i laget omkring Selvet.

Selvet ligger vores essens (vores personligheds kerne), hvorfra vi henter viden om den vi er bestemt til at være med talenter og evner, siger C.G. Jung i sin analytiske psykologi. Selvet er vort eget indre visdomslag (Den indre viise stemme). Ved at arbejde med den i vores individuation (den personlige og spirituelle udvikling som den er indlagt som en mulighed i vores dna) kan vi nærme os og fuldt ud være til stede som os selv og lade os vejlede af Selvet.

Når jeg har valgt ord, som indgår i flere udforskede psykologiske systemer, sikrer vi os, at de rammer noget essentielt i en psykologisk og udviklingsmæssig sammenhæng. Ordene ligger derfor i det kollektivt ubevidste (menneskehedens samlede arvemasse af historie og viden, som vi alle kan trække på). Vi har derfor alle mulighed for og adgang til deres forståelse og brug ved at arbejde med dem og bringe dem i spil.

Tolkning af ordet (ordene)

Man kan læse/tolke kortene:

a) symbolsk - ved at arbejde med det symbolske lag trækker vi bevidst på det kollektive og personligt ubevidste og bidrager til egen fordybelsesproces.

b) bogstaveligt /konkret /handlemæssigt - til umiddelbar brug i øjeblikket og situationen.

Spred bunken af kort ud på en lille dug, så siden med ordene vender nedad. Luk øjnene og gå ind i dig selv et kort øjeblik. Åbn øjnene og kig på kortene og se hvor dine øjne eller din hånd leder dig hen.

Træk et kort.

Læs ordet (ordene) højt, så du både ser ordet, og hører lyden af ordet. Gå i dialog med ordet som om du taler med en partner. Beskriv, hvad ordet indeholder af betydning for dig. Lav alle de associationer du kan finde på. Optræn således din evne til at mærke, hvad ordet står for i dit univers. Stil dig selv spørgsmål som f.eks.

1.  Passer ordet til min situation lige nu?

2.  Er det noget jeg skal, er i gang med eller skal i gang med?

3.  Er der noget jeg skal undlade at gøre? Etc.

Når du bliver trænet, vil du ofte kunne mærke en vished, når ordet rammer. Så ved du, at det kan bruges og hvad du skal gøre.

Ønsker du at gå videre med udforskningen af emnet på et af de valgte faglige områder, findes der megen litteratur på biblioteket.

I min bog Din spirituelle rejse med maling i mandalaform og universel geometri. Eget tryk  2019  - hvorfra kortene stammer, finder du ligeledes en fyldig litteraturliste og mere forklaring til ordene og kortene. Du kan læse om bogens indhold på www.male-i-mandalaform.dk/Udgivelser

Både bogen med kort - og Posen med kort kan bestilles her: hannemej@gmail.com

Del siden