"Pjerrot sagde til månen"

Male-i-mandalaform

Former Farver Strukturer Komposition

Temaer Figurer Ansigter

Grænser Kanter

Papir Lærred eller Ler


Former

Jeg bruger mandalaformen - en universel geometri - til at skabe motiver og komposition i mine billeder.

C.G.Jung kalder mandalaen (se definitionen på en mandala under fanen: Min male- og formproces) for en unik arketype, dvs. en universel struktur, mønster eller begreb, som jordens befolkning har til fælles. Nuancerne i indholdet eller formen afhænger af tid, sted og/eller de involerede mennesker. Denne fælles arv eller reservoir,  siger Jung,  findes i det kollektivt ubevidste og betyder at vi genkender historier og persongallerier i myter, eventyr og religioner verden over.                                                                   

Min største aha’oplevelse mht. mandalaformer er Livets Blomst. Dens gådefyldte oprindelse, opstregning og udbredelse holder mig fast. Prøv at google Flower of Life og se dens udbredelse, betydning og anvendelse.

Farver

Jeg lader umiddelbart farverne vælge plads og valeur ud fra en intuitiv/spirituel tilskyndelse - men kan nok ikke frasige mig mange års studier og træning, der ligger i mit ubevidste. 

På mit ophold på Ærø Kunsthøjskole 2023 legede jeg med forholdet mellem baggrund og de klare felter i motivet. Hvor er det sjovt at se virkningen af en anden indfaldsvinkel i kompositionen.

Komposition

Jeg maler ikke længere klassiske mandalaer. Jeg leger stadigvæk med formerne i motiverne, eller lader formerne danne motiver. Fascinationen af altings formdannelse og dets geometri har jeg stadig.

Så bevidstheden om, at jeg arbejder i et større univers end min egen lille individuelle box, holder mig hele tiden åben.

Billed – og formkunstner  

Hanne Marie Elmo Jensen
Bakkegårdsvej 4, 5390 Martofte på Hindsholm
Mobil: +45 25390988
Mail: hannemej@gmail.com
Hjemmeside: www.male-i-mandalaform.dk