Den grå elefant i Indras net - et udtryk for at vi alle hænger sammen og er afhængige af hinanden.

Min male- og formproces

Mandalamalerier

Jeg har arbejdet med at male mandalaer, inspireret af C.G.Jung og hans opdagelse og brug af denne arketype. 

Jeg opsøgte kurser i mandalamaling i Jylland og i Sverige. Jeg kom ind i et spændende univers. Overraskelsen var, hvad det gør ved en at udtrykke sig på denne måde.  Det medførte også nogle år med at undervise andre i processen.

Min maleproces gik således fra at male dem for mig selv og min egen opdagelsesproces til et behov for at bruge dem som et kunstnerisk afsæt.

Og derfra udvidede motivkredsen sig.

Hvad er en Mandala? 

Mandalaens oprindelse

Mandala betyder cirkel på sanskrit (gl. indisk sprog)  og er symbol på universets helhed og enhed.

Mandalaen i fysisk form er oprindelig et religiøst billede malet på stof eller formet i sand af budhistiske og hinduistiske munke. Billedet er bygget op over geometriske strukturer som cirkel og firkanter og bliver stadig brugt som et redskab til meditation. Den anvendes i Østen og fra midten af forrige århundrede også i Europa, da hippierne tog yogaen og budhismen med hjem. Den kommer oprindelig fra Tibet.

I begyndelsen af 1900tallet bringer Carl Gustav Jung den med hjem til Europa og inddrager den i sin psykologi. Jung kalder mandalaen for en central arketype, som kommer fra det kollektivt ubevidste. Disse er begreber for menneskehedens fælles psykiske arvegods, som alle kulturer trækker på individuelt og i fællesskab f.eks i eventyr, skabelse af traditioner og også kunstnerisk udfoldelse.

Anvendelse af den europæiske mandalaform (dvs anvendelsen af dens geometriske struktur uden den religiøse tilknytning) i dag:

Man kan male og tegne mandalaformer på et dagligdags afslapningsplan

·       For stressede vesteuropæere, er det at male og tegne i mandalaformen en måde at geare ned, finde ro og dermed komme i bedre kontakt med sig selv igen.

·       Målet kan også bare være at genfinde sin egen kreativitet.

·       Som kunstner kan man bruge formen som inspiration og støtte på vej ind i kompositionen.

Man kan også anvende formen i en større fordybelsesproces

·       I vestlig sammenhæng kan man også anvende udøvelsen af mandalamaling/-tegning til personlig og/eller spirituel udvikling.

·       Sammen med forskellige mindfulnessredskaber kan man også bruge aktiviteten ad hoc til at finde løsninger på dagligdagens små eller større problemer.

·       Man kan endelig også bruge den til at skabe klarhed i tider, hvor der skal tages store beslutninger.

Man kan også anvende arbejdet med gentagne malesessioner til terapi

·       Det er især Carl Gustav Jung og hans psykologiske retning/analytisk psykologi, der anvender mandalaarbejde som en terapeutisk proces

Ved at fortsætte med at male i mandalaformen, vil dit eget sind vise vejen i den terapeutiske proces til at heale psyken - i en såkaldt individuationsproces - siger Jung. Målet er at blive eet med Selvet, dvs den man oprindelig er bestemt til at være. 

Gouache malerier

Med nogle somre på Holbæk kunsthøjskole, Ærø Kunsthøjskole og individuel vejledning i bagagen, forsøger jeg nu at udtrykke, hvad der kommer op af ideer fra mit indre.

Komposition og struktur er selvfølgelig påvirket af mit mandalamaleri. 

Den træning støtter og giver form.

Jeg arbejder bedst i serier. Så som regel starter jeg med at lægge 2 eller 3 lærreder frem. 

I billedrækken De 6 sanser blev det til 6 lærreder.

Ja først var det 300g’s akvarelpapir, nu forsøger jeg på moderne lærreder forberedt til akvarel og gouachemaling.

Efter en længere flytteproces, hvor maleriet gik lidt i stå, har jeg taget fat på at lære at arbejde med leret. Jeg har haft lyst gennem mange år, men nu blev der plads og tid til at udvikle maleriet i en slags 3D-format.

Hvad er Gouachemaling

Jeg maler med Gouache, som både er betegnelsen for billedet, der males med denne farvetype og temperafarven i nutidig indpakning.

De er noget oversete, måske fordi akryl er blevet den farvetype man bruger, når man begynder som amatør. Men gouache er fleksible og dejlig bevægelige at arbejde med. Man anklager dem for at være matte i udtrykket, men ikke hvis man virkelig har lært at arbejde med dem.  Ved talrige påførsler af forskellige typer nuancer kommer der et liv i fladen.

Normalt har man arbejdet på akvarelpapir helst 300g.  Det har traditionelt gjort, at man har sat billedet i paspartous og ramme. Det er nu blevet muligt at få lærreder til akvarel og gouache. Derved står malefladen åben. Når man så efterfølgende skal sørge for at bevare overfladen, sprøjtes med fixative, og så bliver overfladen halvblank.

Keramik

Jeg er lige begyndt! Har arbejdet med det i 2 12/ år. Mærker hvordan det kræver en ny side af mig. Processen med at starte, udvælge ler og emne, færdiggøre gennem tørringsprocessen, farvelægge med glasurer og begitninger, og få brændt 2 gange - først forglødning og så glasurbrænding – er en vældig tålmodighedsproces. Det kræver, at man overgiver sig til alle de uforudsigelige processer, som du ikke helt kan styre.

At lære leret at kende er som at være barn på ny.

Jeg finder på en anden type emner end mine kolleger, hvor det at dreje emnerne er meget populært. Men teknikker og former kan vi udveksle.  Det kræver en selvtillid, som indimellem lige må friskes op.

Men det er frem for alt sjovt!!


Mennesket og aben